Nyheter

Matavfall & glasåtervinning

Nu är alla molokerna vid entré 4 igång och tömningen fungerar. I och med det är nu också kärlen för matavfall i miljörummet borttagna. Nu ska alltså : Vanliga hushållssopor som vanligt läggas i den stora moloken. Matavfall i den första lilla moloken. Glas läggas i rätt molok för färgat respektive ofärgat glas. Du öppnar… Läs mer Matavfall & glasåtervinning

Nyheter

Glasåtervinning

Nu är det klart att slänga glas i de nya molokerna. Släng alltså inte glas i miljörummet längre. Du öppnar de nya molokerna med hjälp av låset på den stora “gamla” moloken. Tänk på att matavfallet fortfarande ska slängas i miljörummet. Vi återkommer med datum när det är klart. Vänligen styrelsen

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Årsstämma kommer att hållas tisdag 21 maj kl. 18:00 på innergården. Se bifogad kallelse. Kallelse 2019 Handlingar med årsredovisning kommer att delas ut separat i brevlådorna så fort vi får dessa från tryckeriet. Vänligen styrelsen