Nyheter

Alternativ värmekälla

Intresset för frågan om bergvärme har  varit väldigt svagt. Sammantaget kan sägas att intresset från föreningens medlemmar är så lågt att styrelsen har tagit beslut att i nuläget inte arbeta vidare med frågan. Den tekniska utvecklingen går dock framåt snabbt så nya värmetekniska lösningar kan komma som åter väcker frågan om alternativ värmekälla. Vänligen styrelsen

Nyheter

Återvinning kartonger

Föreningen har ingen återvinning av kartonger. Det finns behållare för kartonger vid återvinningsstation på Fagersjövägen på andra sidan Örbyleden . I miljörummet har det slängts kartonger felaktigt, se bild. Vi är tacksamma om dessa tas bort och hanteras på rätt sätt. Vänligen styrelsen  

Nyheter

Förstärkt avvikelserapportering i Hökarängen

Just nu genomför Stadsdelsförvaltningen och polisen en undersökning om allmänheten känner sig otrygga och var i så fall. Parallellt med detta genomförs en trygghetsinventering. De vill därför veta om det finns händelser som avviker mot det normala. Meddela styrelsen om du ser något som verkar konstigt eller avviker från det normala. Vi meddelar detta vidare… Läs mer Förstärkt avvikelserapportering i Hökarängen