Entrepenörer och hantverkare

Tips på entrepenörer och hantverkare som var och en kan ringa.
Tänk på att kostnaden tar den som ringer och beställer arbeten.

Elarbeten

Elmiljö AB

Diverse

Hertzman Byggservice

HRB Bygg & service

Viktigt att tänka på

Om du tänker renovera och på något sätt bygga om lägenheten måste du begära tillstånd hos styrelsen.
Det gäller även om du vill förändra på utsidan, t.ex. uteplatser.
Vad gäller fönster och dörrar eller andra förändringar på fasaden t.ex. inglasningar krävs bygglov och styrelsens tillstånd.
Vad gäller andra förändringar som påverkar utseendet t.ex. markiser eller paraboler krävs endast styrelsens tillstånd.

Du hittar information i stadgar §43 och ordningsreglerna.

Blankett för att söka tillstånd hos styrelsen hittar du här: Ansokan ombyggnad bostadsratt.

 

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare