Nyheter

Återvinning kartonger

Föreningen har ingen återvinning av kartonger. Det finns behållare för kartonger vid återvinningsstation på Fagersjövägen på andra sidan Örbyleden . I miljörummet har det slängts kartonger felaktigt, se bild. Vi är tacksamma om dessa tas bort och hanteras på rätt sätt. Vänligen styrelsen  

Nyheter

Förstärkt avvikelserapportering i Hökarängen

Just nu genomför Stadsdelsförvaltningen och polisen en undersökning om allmänheten känner sig otrygga och var i så fall. Parallellt med detta genomförs en trygghetsinventering. De vill därför veta om det finns händelser som avviker mot det normala. Meddela styrelsen om du ser något som verkar konstigt eller avviker från det normala. Vi meddelar detta vidare… Läs mer Förstärkt avvikelserapportering i Hökarängen

Nyheter

Alternativ värmekälla

2019.10.01 var det ett medlemsmöte där styrelsen presenterade det arbete som lagts ner hittills och en summering av siffror som framkommit. Även en del funderingar och saker att tänka på presenterades. Det var ett välbesökt möte och det var många bra frågor och diskussioner. 32 lägenheter var närvarande totalt och 18 av de 25 lägenheter… Läs mer Alternativ värmekälla