Husgruppen

FÖR TILLFÄLLET ÄR HUSGRUPPEN INORDNAD I STYRELSEN

Husgruppen sköter om husets tropiska trädgård och grönytor runt omkring huset.

Vi planerar vilka växter som ska planteras och var och så ser vi till att växterna sköts om och frodas.

Årligen anordnar vi minst en skötseldag då vi bjuder in alla medlemmar att hjälpa till med klippning av buskar, anläggning av rabatter, gödsling med mera. Det brukar vara mycket uppskattat och som tack bjuder vi på någon form av fika.

Vi träffas regelbundet och diskuterar nuvarande och kommande projekt i huset.

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare