Ladda elbil

På grund av att elanläggningen inte är dimensionerad och inte har rätt utrustning för elbilsladdning är det inte tillåtet att ladda elbil från motorvärmaruttaget på elplatser eller på något annat sätt från fastigheten.

Läs mer:

Brandskyddsföreningen – ladda elbil

Elsäkerhetsverket – ladda elbil

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare