Portsystem

Under vintern 2013/2014 har vi installerat ett nytt portsystem, eller passagesystem som det också kallas.

Varje lägenhetsinnehavare har haft möjlighet att kvittera ut tre stycken nyckelbrickor. I varje port och serviceutrymme har det monterats avläsare för brickorna. Avläsarna ersätter vårt tidigare kodsystem.

Entréen mot Örbyleden har automatisk dörröppning då man använder en bricka för att komma in.

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare