Säkerhet

Som boende i ett flerfamiljshus finns det många säkerhetsmässiga aspekter att tänka på.

Det handlar om

 • Säkerhet mot obehöriga i huset och skydd mot inbrott.
 • Brandsäkerhet
 • Miljö
 • Elsäkerhet
 • Säkerhet på nätet
 • Och säkert många fler saker.

Skydd mot obehöriga och inbrott.

 • Låt aldrig entréer stå uppställda i onödan
 • Ifrågasätt varför någon okänd vill komma in i huset samtidigt som du går in
 • Lås alltid din lägenhetsdörr
 • Ha inte lösa saker stående utanför dörren. Det är tillåtet att låsa fast 2 cyklar i väggen för de som har alkover.
 • Se till att dörrar till tvättstuga och förråd alltid går i lås.
 • Håll koll på dina nycklar och passagedroppar. Tappar du en droppe, anmäl det till styrelsen snarast.
 • Var vaksam
 • Ring polisen om du ser något konstigt. Försök se var en eventuell obehörig eller inbrottstjuv tar vägen.

Brandsäkerhet

 • Ha brandvarnare och se till att dessa fungerar.
 • Ha gärna brandsläckare och brandfilt hemma.
 • Var försiktig med spisen och ugnen så att du inte torrkokar.
 • Låt inte småbarn använda spis och ugn på egen hand.
 • Använd inte brandfarliga material i ljusstakar.
 • Håll koll på levande ljus. Ha inte levande ljus i rum där du inte befinner dig.
 • Ring brandkåren om det brinner! Larmnummer 112

Elsäkerhet

 • Överbelasta inte säkringarna. T.ex. använd inte för många elförbrukare på samma vägguttag.
 • Se till att sladdar och kontakter är hela och inte glappar.
 • Lämna inte spis och ugn på om du lämnar hemmet.
 • Lämna inte t.ex. mobilladdare i vägguttaget när du inte använder dessa.

Miljö

 • Sortera sopor på korrekt sätt.
 • Använd ventilationen på rätt sätt.  Se till att du har en fungerande ventilation. Annars riskerar du en dålig inomhusmiljö med risk för t.ex. mögel och dålig hälsa.
  • För dig som har egen lokal ventilation – byt filter och lär dig funktionerna.
  • För dig som har central ventilation – koppla inte en motordriven fläkt över spisen.
 • Respektera rökförbud och tänk på dina grannar som kan uppleva cigarettrök som störande.
 • Respektera grillningsföreskrifter. Använd inte kolgrill.
 • Följ ordningsföreskrifterna vad gäller störande ljud och användning av innergårdarna.

Säkerhet på nätet

 • Tänk på att vara försiktig med lösenord, bankuppgifter mm.
 • Om du blir uppringd av någon okänd och de hänvisar till internet, banken med mera så var kritisk och avsluta gärna samtalet.
 • Fundera på vad dina barn gör på internet och var ifrågasättande.

Länkar

Polisen – Skydda dig mot brott
Skrift – Utan tillälle inget brott
MSB – Brandkrav på lös inredning
Film MSB Rädda-varna-larma-släck
Utlåtande lös inredning BRF Kryddgränden
MSB – Brandkrav på lös inredning
Skydda dig mot brand
Film om elsäkerhet i hemmet
Ordningsregler Brf Kryddgränden
Matavfallsfolder
Brott på internet
Grooming

 

 

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare