Nyheter

Säkerheten

Som ett led i att höja säkerheten i huset är nya starka brytskydd monterade på sidoentréerna.  Huvudentréerna har setts över och bedömts ha tillräckliga brytskydd. Cykelrumsdörrarna har också fått bättre säkerhet. I styrelserummet är järn monterade för fönstren som gör det avsevärt svårare att ta sig in där. Ytterligare brytskydd ska monteras på två dörrar… Läs mer Säkerheten

Nyheter

Angående renoveringar och ombyggnationer

Om du tänker renovera och på något sätt bygga om lägenheten måste du begära tillstånd hos styrelsen. Det gäller även om du vill förändra på utsidan, t.ex. uteplatser. Vad gäller fönster och dörrar eller andra förändringar på fasaden t.ex. inglasningar krävs bygglov och styrelsens tillstånd. Vad gäller andra förändringar som påverkar utseendet t.ex. markiser eller… Läs mer Angående renoveringar och ombyggnationer