Nyheter

Nya moloker för matavfall och glas

Vi har sett att återvinningen av matavfall fungerar bra. Det är relativt mycket som återvinns i huset.
I och med det så har styrelsen beslutat att bygga en ny molok för det ändamålet. Som det har varit i miljörummet uppstår mycket obehaglig lukt, framförallt sommartid, och det kan även dra till sig råttor.

Samtidigt passar vi på att bygga två stycken moloker för glas, en för klart glas och en för färgat glas.
Det gör att vi tar bort all återvinning som förknippas med mat och dryck från miljörummet. Det blir då en bättre miljö i rummet.

Byggarbetet påbörjas vecka 12.
Mer information kommer när dessa tas i bruk.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare