Nyheter

Alternativ värmekälla

Intresset för frågan om bergvärme har  varit väldigt svagt.
Sammantaget kan sägas att intresset från föreningens medlemmar är så lågt att styrelsen har tagit beslut att i nuläget inte arbeta vidare med frågan.
Den tekniska utvecklingen går dock framåt snabbt så nya värmetekniska lösningar kan komma som åter väcker frågan om alternativ värmekälla.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare