Nyheter

Kallelse Årsstämma 19 maj

Årsstämman kommer att genomföras som planerat den 19 maj kl. 18.00 2020.

Se kallelse med dagordning: Kallelse Årsstämma 2020

Vi kommer att anpassa årets stämma enligt de anvisningar som bland annat lämnas av Folkhälsomyndigheten med anledning av den pågående Corona pandemin.

Följande gäller inför och under årets stämma:

Plats: Stora ljushallen för att få en större yta, vi kommer att placera ut sittplatserna så att avståndet är minst två meter mellan stolarna.

Mötet: Årsmötet kommer enbart att hålla sig till dagordningen och inte att ta upp några övriga frågor, för att hålla mötet kortare än vanligt. Revisor från Parameter Revision kommer att närvara.

Vi ber den som är minsta förkyld eller har andra Covid-19 symtom att inte delta på mötet utan istället rösta med hjälp av fullmakt. I dagordningen framgår vad som kommer att röstas om.

En blankett för Fullmakt finns på vår hemsida men du kan också formulera en egen. De ska framgå att du ger din fullmakt till någon som ska företräda dig på stämman.

Det gäller såklart samtliga medlemmar, att du har möjlighet att rösta genom fullmakt istället för att fysiskt närvara.

Vi kommer inte att ha någon förtäring denna gång.

Vänliga hälsningar styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare