Nyheter

Tvättstugebokningen

Just nu går det tyvärr inte att boka tvättstugorna via internet.

Det beror på internetuppkopplingen och den är felanmäld.

Tills vidare går det att boka tider direkt på panelen utanför tvättstuga 1.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare