Nyheter

Kastanjerna

Hej

Snart börjar kastanjerna att falla utanför entré 4 från våra fina kastenjeträd.
Då brukar ganska många utomstående komma och plocka dem.
Tyvärr klättrar de även upp i slänten där Rhododendron är planterade.
Det finns risk att bevattningsslangarna som är nedgrävda i slänterna går sönder om någon kliver på dessa.

Idag är därför skyltar och band uppsatta för att informera att man inte ska gå i planteringen.

Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att informera att man inte kan gå i planteringen.
Det är också bra om vi kan hjälpas åt att kratta ihop de nedfallna kastanjerna i högar så kör vi bort dessa vartefter. Det för att minska “godiset” för råttor.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare