Nyheter

Trädfällning

Tisdagen den 8 september mellan 7.00-16.00 kommer träd att fällas mellan förrådsbodarna och fastigheten, mot 4:ans parkering.

Anledningen är att av varandra oberoende trädexperter har bedömt att det är hög risk att träden, som bl a är rötskadade, faller och orsakar skada på person och egendom.

Några träd kommer också att beskäras.

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare