Nyheter

Utfört trädarbete 8/9-201

Nu är träden på västra sidan av huset beskurna.

Orsaken till att träden behövdes beskäras samt tas bort var:
3 st Häggar hade röta invärtes/innuti stam vilket innebar hög fall & rasrisk!
1 st Pil  var sjuk av svampangrepp innuti och utanför stam.
3 st Paradisäppelträd har beskurits då de var alldeles för täta, växte in i varann och fick inget ljus, vilket leder till ohyra, sjukdom och svampangrepp. Nu finns det möjlighet för träden att få stå kvar i ytterligare flera år.

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare