Nyheter

Information angående oro kring obehöriga i huset

Några medlemmar har framfört att det har försvunnit cyklar mm.
Naturligtvis finns det en oro kring dessa händelser.

Huset har en bra säkerhet i ett nyligen investerat passagesystem som ska säkra att ingen utan behörig droppe kan låsa upp entréerna och komma in.
Det är viktigt att ingen släpper in någon som inte är bekant eller som bor i huset.

Ifrågasätt också om du ser någon obehörig i huset. Är du tveksam, kontakta polisen på telefonnummer 112.

Vi i styrelsen diskuterar möjligheten till vissa åtgärder för att förstärka säkerheten ytterligare. Det är viktigt att poängtera att ingenting är klart än.

Ett förslag är egen entré till Stadsdelsförvaltningens lokal. Ytterligare diskussioner och underlag behövs innan beslut kan tas.
Om vi bygger en egen entré till den lokalen så är det många passager genom entréerna som elimineras och därmed risken att någon obehörig släpps in.

Vi ser över möjligheten till kamerabevakning av entréerna. Mer information behövs framförallt kring lagligheten. Även flera prisförslag måste beaktas.
Styrelsen kan inte ta beslut om kameraövervakning. Det måste vara stämmobeslut.
Om det försvinner saker eller sker skadegörelse i huset eller runt huset är det viktigt att det alltid polisanmäls.
Det är viktigt att polisanmäla så att vi kan påvisa frekvensen av inbrott eller stölder.

Förvara alltid dina saker på ett säkert sätt. Är det t.ex. olåst eller inte inlåst så täcker normalt sett inte försäkringar eventuella stölder.

Vänligen Styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare
   

Kommentarer är stängda.