Nyheter

Entré 4

Som ett led i att höja säkerheten i huset är den automatiska dörröppningen borttagen från entré 4.  Det som återstår att att ta bort automatiken när du öppnar med droppen från utsidan.

Det är en av åtgärderna som diskuterades på mötet angående säkerheten i huset nyligen.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare