Nyheter

Angående renoveringar och ombyggnationer

Om du tänker renovera och på något sätt bygga om lägenheten måste du begära tillstånd hos styrelsen.
Det gäller även om du vill förändra på utsidan, t.ex. uteplatser.
Vad gäller fönster och dörrar eller andra förändringar på fasaden t.ex. inglasningar krävs bygglov och styrelsens tillstånd.
Vad gäller andra förändringar som påverkar utseendet t.ex. markiser eller paraboler krävs endast styrelsens tillstånd.

Du hittar information i stadgar §43 och ordningsreglerna.

Vänligen styrelsen

 

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare