Nyheter

Säkerheten

Som ett led i att höja säkerheten i huset är nya starka brytskydd monterade på sidoentréerna.  Huvudentréerna har setts över och bedömts ha tillräckliga brytskydd.
Cykelrumsdörrarna har också fått bättre säkerhet.
I styrelserummet är järn monterade för fönstren som gör det avsevärt svårare att ta sig in där.
Ytterligare brytskydd ska monteras på två dörrar som också gjorts försök att ta sig in i.

Det är en del av åtgärderna som diskuterades på mötet angående säkerheten i huset i slutet av året.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare