Nyheter

Kallelse till årsstämma

Årsstämma kommer att hållas tisdag 21 maj kl. 18:00 på innergården.

Se bifogad kallelse.
Kallelse 2019

Handlingar med årsredovisning kommer att delas ut separat i brevlådorna så fort vi får dessa från tryckeriet.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare