Nyheter

Glasåtervinning

Nu är det klart att slänga glas i de nya molokerna.

Släng alltså inte glas i miljörummet längre.

Du öppnar de nya molokerna med hjälp av låset på den stora “gamla” moloken.

Tänk på att matavfallet fortfarande ska slängas i miljörummet. Vi återkommer med datum när det är klart.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare