Nyheter

Matavfall & glasåtervinning

Nu är alla molokerna vid entré 4 igång och tömningen fungerar.
I och med det är nu också kärlen för matavfall i miljörummet borttagna.

Nu ska alltså :

  • Vanliga hushållssopor som vanligt läggas i den stora moloken.
  • Matavfall i den första lilla moloken.
  • Glas läggas i rätt molok för färgat respektive ofärgat glas.

Du öppnar alla moloker samtidigt med hjälp av läsaren på den stora moloken. Öppningstiden är 1 minut.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare