Nyheter

Årsstämma

På grund av sjukdom hos SBC har stämman flyttats fram.

Nytt datum är måndagen den 31 maj kl. 18 i innergården.

Ordinarie kallelse kommer att delas ut i brevlådorna.

På grund av tidsbrist kommer årsredovisningen att delas ut separat. Den går dock att ta del av redan nu via länken.

Årsredovisning 2020

På grund av pandemin som fortfarande är väldigt aktuell kommer ingenting att serveras under stämman.
Stolar kommer att ställas ut med stora luckor.
För dig som är i riskgrupp rekommenderas att lämna en fullmakt till någon annan istället för att själv komma på stämman.
Vi kommer att försöka hålla stämman så kort som möjligt med respekt för att vi inte ska samlas under onödigt lång tid.

Vänligen styrelsen

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare