Nyheter

Sortering av matavfall

Föreningen har blivit ålagd av Miljöförvaltningen att undersöka intresset för sortering av matavfall.

Om vi inför sortering av matavfall innebär det lägre kostnad för hämtning av hushållssoporna. Hämtningen av matfallet är gratis. Dessutom är det miljövänligt och ligger i tiden.

Sorteringen av matavfallet innebär att varje lägenhet som vill sortera matavfall får påsar gratis. Kärlet kommer att placeras på lämpligt ställe där påsen läggs. Tömning av kärlet kommer att ske 1 gång i veckan.

Detta är inte obligatoriskt ännu utan vänder sig till er som är intresserade. Mer information om sortering av matavfall ser du på www.svoa.se/avfall. Se även vår anslagstavla i 6:ans innergård.

Är du intresserad?

  • skriv ett mejl till styrelsen@kryddgranden.se
  • klipp ur talongen från det utdelade brevet och lägg i styrelsens brevlåda vid entré 4

Vi behöver få ditt svar senast 30 april!

Matavfallsfolder-boende_lagenhet_webb_20170310

 

Vänligen styrelsen

 

 

För mer information var vänlig logga in. Endast för Kryddgrändens medlemmar.

Inloggning för befintliga användare